Özgeçmişim

EĞİTİM                           :

Doktora                                       :    “Ondokuz Mayıs Üniversitesi” – Samsun

(2010 – 2018)                                  Eğitim Bilimleri Enstitüsü “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Doktora Programı

Yüksek Lisans                            :    “Uludağ Üniversitesi” – Bursa

(2001 – 2004)                                  Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Klinik Psikoloji” Yüksek Lisans Programı

Unvanı: Klinik Psikolog

Lisans                                          :    “Ondokuz Mayıs Üniversitesi” – Samsun (1997 – 2001)                                                            

Fen Edebiyat Fakültesi “Psikoloji” Bölümü

Unvanı: Psikolog    

 ÇALIŞMALAR                 :

 • “Üniversite Öğrencilerinin Erken Dönem Uyumsuz Şemaları ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Müge YILMAZ , Necla Afyonkale TALAY  Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 2016 – İstanbul. (Bildiri)
 • “Cinsel Sorunlar” Eğitmenliği, Okan Üniversitesi Aile Danışmanlığı Programı (Samsun’da açılan programında), 2013-Samsun.
 • “Coping With Stress In Adolescents With Suicide Attempt”, Necla AFYONKALE, Erdem BEYOĞLU, Yeşim TANELİ, Suna TANELİ, Dünya Çocuk Psikiyatrisi Kongresi, 2008 – İstanbul. (Poster)
 • “İntihar Girişiminde Bulunmuş Çocuk ve Ergenlerde Stresle Başaçıkma Biçimi”, Necla AFYONKALE, Erdem BEYOĞLU, Yeşim TANELİ, Suna TANELİ, Ergen Günleri, 2006, Ankara (poster)
 • “İletişim” ve “Stres ve Başa Çıkma Yolları” konularında hastane hizmet içi eğitim sunumları, 2005 –Ünye/Ordu.
 • “İntihar Girişiminde Bulunmuş Olan Çocuk ve Ergenlerde Stresle Başaçıkma Biçimi”

Yüksek Lisans Tezi, 2004 – Bursa.

 • “OLGU 5” Başaran SEZER, Psk. Necla AFYONKALE, Yrd.Doç. Dr.Yeşim TANELİ 8.Ergen Psikiyatrisi Sempozyumu, 2003 – Bursa.
 • “Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Empatik Beceri ve Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması” Lisans Tezi, 2001 –
 • “Üniversite Öğrencilerinin Erken Dönem Uyumsuz Şemaları ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Müge YILMAZ ,  Necla Afyonkale TALAY  Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 2016 – İstanbul. (Bildiri)

 EĞİTİM / SEMİNER / KONGRELER:

 • “Bağlanma ve EMDR”, Eğitimci: Prof. Dr. Ümran Korkmazlar – Fide Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2017 – Samsun.
 • “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Kursu/WÇZÖ IV ”, Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesi, 2016 – Samsun
 • `Afet Travma Ve Kriz Psikolojisi I.Düzey Eğitimi” Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesi, 2016 – Samsun
 • “VALT – Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitimi”, Sertifika Eğitimi, Eğitimci: Klinik Psikolog Ferhat Jak İÇÖZ, 2013/2015 –
 • “Nöropsikolojik Testler Eğitimi 1(WCST, STROOP, İT, SDÖT)”, Sertifika Eğitimi, Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, Eğitimci: Doç. Dr. Murat Kurt, 2013 – Samsun.
 • “Oyun Terapisi Eğitimi”, Eğitimci: Dr. Ayşe Yalın, 2012 – Samsun.
 • “Özel Öğrenme Güçlüğü”, Sertifika Eğitimi, Eğitimci: Dr. Ümran Korkmazlar (1., 2. ve 3. Modüller + Süpervizyon)” – Fide Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2011/2012 – Samsun.
 • “Özgül Öğrenme Güçlüğü: Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi”, Eğitimci: Dr. Gülsen Erden ve ark., Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, 2011 – Ankara.
 • “Nöropsikolojik Testler Eğitimi 2 (AVLT, WCST), 3 (GİSD-B, RSPMT, ÇYBT,)”, Sertifika Eğitimi, Eğitimci: Dr. Sirel Karakaş ve ark., Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, 2010 – Ankara.
 • EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) ve II. Seviye Uygulayıcı Sertifikası”, Davranış Bilimleri Enstitüsü,2009- 2010 – İstanbul.
 • “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Kursu”, Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi, 2009 –
 • Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi : “Egrisiyle Dogrusuyla Cinsel Tedaviler” 2008 – İstanbul.
 • CETAD Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 2007/2009 (1., ve 3. Modüller + Süpervizyon)” – İstanbul.
 • Şema Terapi: Şema Modeli ve Teknikler”, Eğitim, Eğitimci: Alp Karaosmanoğlu, 2007 – Samsun.
 • Hasta Hakları” Hizmet İçi Eğitim, C. Sağlık Bakanlığı Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, 2005 – Ordu
 • Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psikososyal Destek ve Krize Müdahale”, Hizmet İçi Eğitim, C. Sağlık Bakanlığı, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, 2004 – Ordu
 • Çocuk Değerlendirme Paketi”, (AGTE, Pebody, Bier CT, Bender Gestalt GAT) Kurs, Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi, Eğitimci: Doç.Dr.Gülsen Erden, 2003 –
 • “8.Ergen Psikiyatrisi Sempozyumu” (düzenleme kurulunda çalışılmıştır.) , “Ergen Psikoterapisinde Psikodramanın Kullanımı”, Çalışma Grubu, Eğitimci: Dr. Bahar Gökler, 2003 – Bursa.
 • Kronik Hastalıklarda Psikolojik Müdahale” Eğitim, Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi, Eğitici: Prof.Dr. Ayşegül Durak Batıgün , 2003- Bursa
 • Hipnoz ve Hipnoterapi – Aşama”, Kurs, Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi, Eğitimci: Dr. Şeref Özer, 2003 – Bursa.
 • Gestalt Terapi”, Çalışma Grubu, Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi, Eğitimci: Doç. Ceylan Daş, 2002 – Bursa.
 • “I. Ulusal Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu” “Otizmde Ölçme ve Değerlendirme”, Çalışma GrubuEğitimci: Doç. Dr. Melda Akçakın, 2002 – Ankara.
 • “I. Ulusal Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu” “ Yeme Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Yönelimli Değerlendirme”, Çlş.Grb., Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Gonca Soygüt, 2002 – Ankara.
 • Viyana Test Sistemi Lisans Semineri” , Psikotek Danışmanlık Ltd. Şti., 2001 – İstanbul.
 • “VI. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi” Koç Üniversitesi, 2000 – İstanbul.
 • “IV. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1998 –