Hakkımda

Necla AFYONKALE TALAY Kimdir ?

1979 yılında Afyon’da başlayan hayat yolculuğum üniversite yıllarına kadar aynı şehirde geçmiştir. 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanmamla birlikte Samsun’la tanışmış oldum.  Lisans eğitimi sürecinde özel kreşlerde ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gönüllü staj dönemlerim oldu.

2001 yılında mezuniyet sonrası kısa bir dönem Afyon’da özel bir psikoteknik merkezinde “psikolog” olarak çalışma hayatına başladım.  2001 yılı içerisinde Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü’nde  “ Klinik Psikoloji” yüksek lisans eğitimine başladım. Klinik deneyim/uygulama odaklı olan bu programdan“İntihar Girişiminde Bulunmuş Olan Çocuk ve Ergenlerde Stresle Başaçıkma Biçimi” konulu Yüksek Lisans Tezim ile 2004 yılında “Uzman / Klinik Psikolog” unvanıyla mezun oldum.  Yüksek lisans eğitimi süresince Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ABD poliklinik ve servislerinde tam zamanlı çalışarak, kazandığım teorik bilginin pratiğe dönüşümü için fırsatlar yakaladım.

 

 

 

image (42)

image (4)

2004 yılında atanmış olduğum T.C. Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi’nde ve  2006 yılı sonrasında T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi poliklinik ve servislerinde  görev aldım.  Mesleki doyum arayışı içerisinde verdiğim bir kararla 2009 yılı itibariyle Psikomer Psikiyatri Merkezi’nde “klinik psikolog” olarak 6 yıl çalıştım.  Bu süreçte bireysel ve mesleki gelişim  arzusu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Ens. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ABD.’da doktora programına başladım. 2018 Mart itibari ile “İnfertiliteyle Başetme Becerisi Geliştirme Programının İnfertilite Kaynaklı Algılanan Stres Düzeyine Etkisi” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak, bilim doktoru (PhD) ünvanını almaya hak kazandım. Bir dönem üniversitede psikoloji ve PDR bölümlerinde alan dersleri verdim.

Evliyim ve bana göre “dünyalar tatlısı bir kız” annesiyim.

Mesleğim insan odaklı bir meslek. Hangi yaş grubuyla çalışırsak çalışalım, mesleki önceliğimizin “önce zarar vermemek” ilkesi olması gerektiği; bunun da ancak belli bir donanımın kazanılması sonrasında elde edilecek kişisel ve mesleki yeterlilikle ilişkili olduğu düşüncesindeyim. 16 yıllık mesleki bilgim ve deneyimim, aldığım eğitimlerden (doktora düzeyindeki akademik eğitim ile çeşitli terapi ve psikolojik değerlendirmeye yönelik aldığım farklı eğitimler) edindiğim donanımım ile yukarıdaki ilkeye uymaya çalışıyorum.   Ve en önemlisi “oldum” demeden, halen psikoloji biliminin uçsuz bucaksız sınırlarında ÖĞRENME, DEĞİŞİM, GELİŞİM için eğitimlere, öğrenmeye ve donanımı artırmak adına çaba göstermeye devam ediyorum. Devam da edeceğim…

Aldığım eğitim ve elde ettiğim mesleki deneyimlerimle çalışmalarıma ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  Ayrıca lisans eğitimi psikoloji olmamasına ya da  öSYM tarafından denkliği bulunmayan çeşitli programlar(!) veya kurslar bitirip kendini “psikolog-uzman-klinikçi” olarak lanse eden kişilerin hiç de az olmadığı şu günlerde, şeffaflık ve güven ilkesiyle diploma örneklerimi de sizlerle paylaşıyorum. Özgeçmişime bu linkten bakabilirsiniz.

Mesleki alandaki yolculuğuma ise kurucusu olduğum Psiko-Odak Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık’ta devam edeceğim….

Sevgiyle kalın…